Skip to content

Het werk van Rein Dufait cirkelt rond de tegenstelling natuur-cultuur, een tegenstelling die hij wil ongedaan maken. Het maak- en groeiproces is een elementair en noodzakelijk proces om tot een werk (een idee) te komen. De arbeid blijft zichtbaar waardoor de werken beademd worden en de adem een vrije baan krijgt, hij brengt het werk van de maker naar de toeschouwer, transformeert het van een werk naar een levend ding.

Zoals de tijd in de natuur zichtbaar is, zo ook in dit oeuvre. De werken zijn delicaat en licht, al zijn de materialen soms zwaar en log. De kunstenaar heeft het talent om een vrolijkheid, beter: een blijheid, in de vormen te steken. Een levenswil en levensvreugde. De werken zijn daardoor niet statisch maar zijn levendig gemaakt door het procesmatige van de arbeid en de verwantschap met de natuurlijke vormen. Naast en in de natuur maakt hij zich een wereld waarvan de objecten vragen om juist op deze manier getransformeerd te worden. Make it new. Wat niet was, wordt na het tonen het evidente.

http://reindufait.com