Skip to content

Het werk van Dirk Zoete bestaat vooral uit tekeningen, schaalmodellen en installaties. Veelal gaat het in de maquettes over de omgang met architectuur en de basiselementen van leven en wonen. Energie (warmte, licht, water), ruimte en landschap worden op minder voor de hand liggende manieren onderzocht en soms op absurde manieren aangewend.

Belangrijk ook zijn bepaalde materialen en gebruiken uit de landbouw, de vroeger erg eenvoudige en logische oplossingen die in woon- en stalarchitectuur toegepast werden, gecombineerd met de overdreven productiedrang van de hedendaagse landbouw.
Een belangrijk materiaal waar Dirk Zoete nu al een paar jaar mee werkt is mest: als isolator, als bouwmateriaal en als brandstof. Zo is er een belangrijk werk dat in een driejarige cyclus het volledige omgangsproces met mest als materiaal om mee te bouwen, mee af te breken, te verwarmen en terug op te bouwen toont. In andere, latere modellen wordt de combinatie sculptuur/ architectuur/ tekening letterlijk samengebracht. Tekeningen van landschappen worden getoond in cilindervormige panoramische ruimtes, waar niet alleen gezocht is naar het ideale kijken maar waar ook het licht en de omgeving belangrijk zijn.

www.dirkzoete.be